Özel Tip Palet İmalatı

Uluslararası Standartlarda Özel Tip Palet İmalatı

Uluslararası ticaret hacminin her geçen gün artması ve lojistik hizmetlerinin geliştirilmesi ile bir taşıma aracı olan paletlere olan ihtiyaç da artış göstermiştir. Paletlerin kullanım prensibi temel olarak herhangi bir malzemenin taşıma, depolama ve yer değiştirme işlemi süresince zarar görmesini engelleyerek transfer işleminin gerçekleştirilmesi üzerine kuruludur.

Taşınacak olan ürünün türü ve hacmine göre çeşitli standartlara ayrılan palet türleri yapım malzemesi olarak da farklılık gösterir. Günümüzde üretim ve tüketim ilişkilerinde olduğu kadar dağıtım ilişkilerinde de köklü bir değişiklik yaşanmaktadır. Hızla artan nüfus ve kentleşme beraberinde milyonlarca tüketiciyi getirerek devasa bir lojistik ağını oluşturmakta.

Pandemi koşulları nedeniyle temel ihtiyaç malzemelerinde ve sanayi ürünlerinde görülen geçici tedarik sorunları normalleşme süreci ile birlikte kıtalararası ticaretin de ivme kazanmasını sağlamıştır. Temel ve genel tüketim malzemelerinin özellikle kıtalararası ticarette yıpranması, kırılması, çürümesi ya da çeşitli fiziksel dezenformasyona maruz kalması işletmelere ciddi bir ek iş gücü ve maliyet yüklemektedir.

Ticari malzemelerin deniz, kara ya da hava yolları kullanılarak A noktasından B noktasına iletilmesi işlemi bilhassa kıtalararası ticarette çeşitli prosedürlere tabiidir. Lojistik ağında tüm aşamalarda olduğu gibi ürünlerin kusursuz biçimde alıcı noktaya ulaştırılması için efektif biçimde kullanılan paletler, ürünlerin fiziksel zarar görmesini ve kolayca taşınabilmesine yarayan ve ürünlerin altına konan ahşap bütünüdür.

En, boy ve derinlik itibariyle uluslararası standartları olan palet ölçüleri taşınacak malın türüne, ağırlığına ve kapladığı hacme değişiklik gösterir.

Daha Verimli Yük Taşıma

Paletler “iki girişli” ve “dört girişli” olmak üzere 2’ye ayrılır. Girişler, paletlerin bir forklift veya transpalet ile taşınması sırasındaki kavrama noktalarını ifade eder. Forklift veya transpaletlerde yer alan kavrayıcı çatallar paletleri 4 veya 2 taraftan kavrayarak bir noktadan diğer noktaya taşınabilir. Böylece malzemelerin taşınması için gereken gereksiz iş yükü ve ekstra masraftan tasarruf edilmektedir.

Palet arası ızgaralarda en, boy ve yükseklik ölçüleri itibariyle standartlar uluslararası ölçekte oturmuş olsa da hacimlerde ve taşıma koşullarında bir takım toleranslar söz konusu olabilir. Paletlerin kullanım alanı ulusal ve uluslararası taşımacılıkta çeşitlilik göstermekle beraber küçük, orta ve büyük ölçekli tüm tedarikçilerin gıda veya malzeme taşımacılığında tercih ettikleri bir üründür.

Paletlerin yapıldığı malzemeler standart olarak ahşap, plastik ve çeliktir. Dayanıklı olması, geri dönüştürülebilmesi ve onarılabilmesi sebebiyle paletlerin ezici çoğunluğu ahşaptan oluşur. Plastik paletler dayanıklılık ve ekonomik ömür itibariyle daha pahalı bir çözüm olmakla beraber daha masraflı bir palet türüdür. Çelik paletler ise özellikle kimyasal madde ve hassas teknolojik cihaz taşımacılığında tercih edilmektedir.

Paletlerin çalışma prensibi temel olarak üst üste konulan malzemelerin hacmini tek bir noktada toplamak üzerine kuruludur. Birbirinden bağımsız ünitelerin paletler üzerinde ambalajlanıp nakliyata hazır hale getirilmesi işletmelerin zaman ve bütçe yönetimini olumlu etkilemektedir.

İthalat ve ihracat ağının arkasında yatan devasa lojistik sektöründe hem işletmeler hem de tüketiciler için hız ve malzemelerin bütünlüğü hayati önem taşımaktadır. Ticaret hacmi yüksek olan işletmelerdeki paletler uzun süreli, dayanıklı ve yüksek dirençli bir kullanım sunmalıdır.

Onarımı Kolay ve Geri Dönüştürülebilir

Çelik, plastik ve ahşap paletler kendi başlarına taşıma aletleri olarak düşünülemezler. Sayıca ve kiloca fazla olan ürünlerin bir noktadan diğer noktaya taşınmasında esnek, kolay taşınabilir ve paketlenebilir bir çözüm olarak tercih edilen paletler, süpermarket zincirlerinde ve üretim atölyelerinde istiflemeyi kolaylaştırır.

Kapasitenin üstünde ürün yüklenmesi veya teslimat sırasında meydana gelen kazalar sonucunda kırılabilen paletler, kolayca onarılabilir. Ekonomik ömrünü tamamlayan paletlerin kağıt veya kağıt hamuru olmak üzere geri dönüştürülebilir olması da bir diğer avantaj sayılabilir. Büyük ölçekli süpermarketlerde ya da insan sirkülasyonunun yüksek olduğu gıda ve giyim dükkanlarında stoklar günlük olarak yenilenir.

Mağazanın deposuna taşınmak üzere yola çıkan malzemelerde kırılma, dökülme, çatlama ya da sızdırma riski palet kullanımı ile minimize edilir. Forklift ya da transpalet ile taşınmadan önce paletlerin yüksek sürtünme gücüne uygun olması, teslimatın ve depolamanın da kısa sürede sağlanmasına hizmet eder.

Palet istifleme, paketleme ve boşaltma işlemlerinde doğan gereksiz iş yükü ve maliyetler, geleneksel taşımacılık ile kıyaslandığında oldukça ekonomiktir. Palet kullanımı yalnızca ülkemizde değil yurtdışı ticarette de benimsenen bir yöntemdir. Kıtalar arası taşımacılıkta transfer kaynaklı dezenformasyonların önlenmesi adına palet ölçüleri, derinlikleri ve yapım malzemeleri standart bir prosedüre oturtulmuştur.

Paletlere zarar verebilecek böceklere ya da kırılmalara karşı geliştirilen EURO CP paletler, bu prosedürün meydana getirdiği standart ahşap palet değerlerini ifade eder. Bunun yanı sıra, taşınacak malzemenin niteliğine göre ahşap paletler çelik levhalar ya da plastik alaşımlar ile güçlendirilebilir.

EPAL Standartlarına Göre Palet Üretimi

EPAL (Avrupa Paletçiler Derneği) standartları gereği palet üretimine ve kullanımına yönelik geliştirilen prosedürler daha nitelikli hizmet ve teslimatın gerçekleşmesine imkan vermektedir. Bunun yanı sıra, Avrupa Palet Birliği’nin belirlediği standartlar gereğince EURO palet, en dayanıklı ve sürdürülebilir palet türüdür.

Konteyner başta olmak üzere tüm nakil araçlarına uygun biçimde tasarlanan EURO paletler ağırlıklı olarak ceviz ve kavak ağaçlarından yapılır. Birim başına nem miktarı arttıkça kırılma oranı artan paletlerde %22 nem oranı sabit kalarak uzun süreli kullanım avantajı sağlar. Palet arası ızgaralar ürün taşıma ve istifleme aşamasında esneklik sağladığı gibi, forklift ve transpalet kullanımında da nakli kolaylaştırıcı niteliktedir. Her bir ızgara arası boşluk 10 ila 15 cm olan palet aralıkları, palet türüne göre değişkenlik göstermektedir.

“İki Girişli” ve “Dört Girişli” olmak üzere iki ayrı çeşidi olan paletler, lojistiğin hemen hemen tüm aşamalarında kullanılır. Sürekli kullanım sonucu yıpranan paletler düzenli ekspertiz raporlarıyla birlikte tekrar kullanılabilir hale getirilebilir. Tüm dünyada kabul gören palet standartları 80×120 cm EURO palettir. EUROPOL (Avrupa Palet Birliği) tarafından belirlenen standartlar, kıtalararası ticarette doğan gereksiz iş yükü ve ekonomik kaybın önüne geçmeyi hedeflemektedir.

Orta ve büyük ölçekli ürün tedariğinde geleneksel transfer işlemleri yetersiz kalacağı için toplu palet kullanımı ciddi bir tasarruf sağlayacaktır. Ürün, malzeme ve eşyaların yalnızca transfer edilmesi değil, depolanmasında da etkili bir çözüm olan ahşap paletler, uzun kullanım ömrüne sahip taşıma araçlarıdır.

Standart bir EURO palet 85 parça tahtadan oluşan ve yaklaşık 35 kilogram ağırlığında olan dayanıklı ve dirençli bir tahta bütünüdür. Malzemelerin, ürünlerin ve eşyaların minimum insan gücü kullanılarak bir noktadan bir noktaya iletilmesi ve depolanması için ahşap palet kullanımı, ilerleyen yıllarda küçük ölçekli işletmelerde de tercih edilen bir yöntem olacaktır.